Árvíz a Baradlában - december 30.

Átvéve a HTM 2006. februári számából (II. évfolyam, 2. szám). Szerzők: Nagy Sándor, Tóth Szilvia, Mihranian Dikran

Az elmúlt év végén lehullott nagy mennyiségű hó, majd eső Aggtelken is megtette a hatását. Az egyébként időszakosan aktív patakos Baradla-barlang ismét "életre" kelt, tudhattuk meg az Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület tagjaitól. A barlangászok december 30-án, délelőtt 11 órakor szálltak le a föld alá. Beszámolójuk szerint az aggteleki oldalon a járdákat kivéve ekkor már minden víz alatt volt. A Baradla üzemeltetői a délutáni Hangverseny-termi koncertre készültek. A barlangkutató csapat tagjai nem is zavarták a készülődést, hanem Jósvafő felé, vagyis az un. Hosszútúra útvonalán haladtak egyre beljebb. A barlangban ekkor már nem lehetett beszélgetni, mert a víz minden hangot elnyomott. A héttagú csapatból hárman a Libanon hegyén való átkelés helyett a Nehéz utat választották, ahol általában teljes szélességben térdig érő víz folyt, de egy-egy rossz lépésnél az úszás élményét is megtapasztalhatták.

A Törökfürdőnél nagy zuhatag fogadta a túrázókat, ami a Baradlában különlegességnek számít, és csak kivételesen nagy áradáskor észlelhető ehhez hasonló. A Vaskapuhoz is jókor érkeztek, ugyanis a járdák még nem voltak víz alatt, de a hullámok már felcsaptak rájuk. A barlang összes víznyelője mindeközben aktívan itta a patakvizet, de kevés sikerrel. A Törökmecset-ágból és a Retek-ágból körülbelül 4 Celsius fokos víz folyt ki, ez utóbbiban két ember 200 méteren meg is küzdött. A térdig érő tajtékban befelé nehéz volt a haladás, kifelé viszont segítette a lábakat. Rövidesen a barlang egészén megjelent az ár, s teljes szélességben elöntötte a Főágat, szigetekként csak a mesterséges hidak szolgáltak.

A barlangászok 16 órakor érkeztek a jósvafői kijárathoz. Akkor értesültek arról, hogy az aggteleki oldalt időközben lezárták, mert a mesterséges járófelületek is víz alá kerültek.

Ritkán adódik, hogy a kiépített és turisták által látogatott barlangrendszer igazi, természetes arcát mutatja. December vége e különös alkalmak közé tartozott, és szerencsésnek mondhatják magukat azok, akik ezt személyesen is megtapasztalhatták.